Conditii de inchiriere

Condiții generale

Autoturismele se închiriează numai persoanelor ce posedă permis de conducere național sau internațional valabil, cu o vechime de cel puțin un an și varsta de peste 21 de ani, împliniți la data închirierii autoturismului. 

Pentru perioade de închiriere de pană la 30 zile limita de kilometri este de 300 km/zi, dacă se depaseste această limită se plătesc penalizări de 20 EUR / 100km. Pentru perioade de peste 30 (treizeci) zile nu se impune limită de km.

Prelungirea contractului de închiriere auto se acceptă numai cu înștiințarea agenției rent a car AutoVip, cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de expirarea contractului și numai după ce s-a achitat contravaloarea chiriei pentru perioada prelungirii.

Actele necesare la încheierea contractului de închiriere sunt:

permisul de conducere (în original)

pașaport, buletin sau carte de identitate (în original)

Livrarea / returnarea autoturismului închiriat

Nu percepem taxă suplimentară pentru livrarea / returnarea mașinii la o adresa aflată între limitele orașului Focșani. Livrarea / returnarea mașinii într-un alt oraș decât Focșani se taxează în funcție de distanță.

Metoda de plată

Clientul plătește integral, la semnarea contractului, închirierea (mașinii și a obiectelor opționale) pentru perioada stabilită în contract.

Tarifele nu includ: costurile carburanților, amenzile primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare sau costuri rezultate în urma acțiunilor Autorităților Locale vis-a-vis de autovehiculul ce face obiectul contractului, pe durata inchirierii. Plata integrală a acestor sume cade in sarcina clientului.

Uleiurile, intreținerea și asigurarea obligatorie sunt incluse în preț. Carburantul nu este inclus în preț. Veți primi mașina cu un anumit nivel al combustibilului în rezervor și trebuie să o înapoiați deasemenea cu același nivel al rezervorului. În caz contrar, va trebui să plătiți carburantul care lipsește, la prețul practicat de benzinării.

Contravaloarea totală a închirierii se facturează în RON la cursul BNR.

Garanția

La încheierea contractului de închiriere clientul trebuie să depună o garanție corespunzătoare clasei de mașini închiriate, conform listei de prețuri afișate. Garanția rămâne la dispoziția firmei de inchirieri auto până la returnarea autoturismului închiriat în starea în care a fost preluat și servește pentru acoperirea pagubelor produse autovehiculului din vina clientului.

Garanția va fi restituită integral în cazul în care autoturismul închiriat este predat la data și ora stabilită în contract, cu toate obiectele prevazute în inventar, fără deteriorări interioare sau exterioare și / sau alte daune ce nu fac obiectul asigurării, survenite pe perioada contractuală.

În cazul pierderii sau deteriorării cheilor, a actelor originale sau a opționalelor: GPS, scaun copil, stație radar, pierdere plăcuțe de înmatriculare, taxa de garanție nu se va restitui.

În cazul în care mașina se va returna cu zgârieturi, lovituri, huse murdare, sau arse, cu accesorii lipsă sau stricate, taxa de garanție nu se va restitui.

Clientul se obligă să respecte următoarele condiții cu privire la autoturismul închiriat

Să achite la încheierea contractului de închiriere a autoturismului contravaloarea perioadei de închiriere și a garanției aferente.

Să mențină autoturismul într-o stare tehnică corespunzatoare cu cea pe care acesta o avea la data încheierii contractului de închiriere.

Să cunoască și să respecte legile de circulație în vigoare.

Autoturismul poate fi condus doar de persoana înscrisă în contract.

Să nu permită supraîncărcarea mașinii (nr. de locuri sau greutate) peste limitele maxime admise în talonul autovehiculului.

Să nu împingă sau să tracteze orice fel de vehicul sau remorcă sau alte obiecte.

Să nu conducă sub influența alcoolului, a drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricărei substanțe care să-i afecteze starea de concentrare sau capacitatea de conducere.

Să nu participe cu autovehiculul la întreceri, competiții și alte teste.

Reparația autovehiculului, în cazul unor defecțiuni trebuie făcută de un service agreat de proprietar.

Să nu părăsească autovehiculul cu cheile în contact sau cu uşile / geamurile / portbagajul deschis.

Să nu folosească autovehiculul altfel decât în concordanță cu instrucțiunile și recomandările proprietarului autoturismului.

Să nu conducă autovehiculul decat pe drumurile publice (naționale și județene) fiindu-i interzisă cu desăvârșire deplasarea pe drumuri forestiere sau care nu apar pe harta oficială, în caz contrar va suporta integral daunele produse autovehicolului închiriat.

În cazul nerespectării condițiilor menționate mai sus clientul se obligă la plata integală a prejudiciului produs bunului inchiriat.

Condiții de asigurare

Autovehiculul închiriat este asigurat de către proprietar. În cazul în care are loc un accident sau furt al autovehiculului, și în urma proceselor verbale de constatare ale Poliției și societății de asigurare, se stabileşte că accidentul a fost cauzat din vina clientului, acesta se obligă să despăgubească proprietarul autovehiculului cu diferența dintre suma asigurată și valoarea efectivă a despăgubirii, respectiv, prin plata chiriei calculată în număr de zile până în mometul reparației sau încasării sumei asigurate.

Nu se acordă despăgubiri iar asigurările iși incetează efectul în următoare cazuri:

avarierea părţii inferioare a autovehiculului (șasiu, bloc motor, baia de ulei, cutie de viteze) datorate unei acțiuni deliberate sau neglijente

avarierea pneurilor și / sau a jantelor

orice avarie produsă din cauza conducerii autovehiculului pe alte drumuri decât cele publice

avarii produse ca urmare a accidentelor deliberate și a celor cauzate de conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substante care scad capacitatea de a conduce

avarii produse ca urmare a accidentelor datorate folosirii autovehicolului la întreceri și raliuri

dacă în momentul producerii pagubei, autoturismul a fost condus de altă persoana, în afara celor înscrise în contractul de inchiriere

Accident, pagube, furt

Clientul este de acord să protejeze interesele proprietarului și ale companiei sale de asigurări în caz de accident, furt sau pagube ale autovehiculului prin:

Obținerea numelor și adreselor părților implicate și a martorilor.

Neabandonarea autovehiculului fără luarea măsurilor necesare pentru paza sa.

Anunțarea proprietarului prin telefon, în maxim o oră de la producerea oricărui incident.

Documentele ce trebuie obținute în caz de accident, pagube sau furt:

Raportul Poliției cu semnătura ofițerului ce a redactat raportul și ștampila secției de poliție (obligatoriu, specificarea conducerii sau nu sub influența alcoolului, în caz de accident) sau cea de-a doua anexă pentru compania de asigurări cu semnătura ofișerului ce a redactat documentul și ștampila secției de poliție.

Autorizația de Reparație cu semnătura ofițerului ce a redactat documentul și ștampila secției de poliție.

Fără prezentarea documentelor de mai sus, sau în cazul în care clientul / șoferul a încălcat legile românești sau codul rutier român sau vreunul dintre punctele acordului de închiriere, clientul rămâne responsabil pentru toate pagubele, costurile și / sau pierderile cauzate proprietarului.

Încetarea contractului

Orice modificări aduse contractului de închiriere sunt nule în cazul în care nu există un act adițional semnat de ambele părți.

Contractul de inchiriere înceteaza în urmatoarele situații:

La expirarea duratei contractului de închiriere, daca părțile nu hotărăsc prelungirea acestuia

Prin acordul comun al părților, înainte de termen

Prin reziliere de către oricare din părți în cazul în care cealaltă parte nu își respectă obligațiile asumate. Rezilierea se operează în condițiile legii.

Litigii

Orice litigiu privind contractul de închiriere va fi soluționat pe cale amiabilă iar, în caz contrar, de către instanțele judecătorești de pe raza municipiului Focșani.

Call Now Button